„Geopol“ mäng sobib väga hästi jõulukingituseks.

Mängu eesmärk on aidata omanda teadmisi mängides ja lähikondsetega kvaliteetaega viites.

Sobib huvitavaks ajaviiteks nii lastele kui täiskasvanutele. Eriti hästi on mängu vastu võtnud inimesed, kellel on huvi maailmas toimuva vastu. Lisaks riikide asukohale, lipule ja riigikeelele saate mängu käigus võrrelda erinevaid riike rahvaarvu, inimeste oodatava eluea, pindala ja majanduse võimsuse järgi. Sellised võrdlused avardavad silmaringi ja panevad mõtlema.

Mäng pakub iga riigi kohta järgmisi faktiteadmisi:

 • riigi asukoht
 • riigilipp
 • ISO maatähis
 • riigi ametlik nimetus
 • pealinn
 • rahvaarv (koht maailma pingereas)
 • pindala (koht maailma pingereas)
 • riigikeel
 • SKT – sisemajanduse kogutoodang (koht maailma pingereas)
 • oodatav eluiga sünnihetkel

Mängukomplektis on:

 • kaheküljeline mängulaud (ühel küljel maailma kaart riiginimedega ja teisel nimedeta)
 • mängukaart vastavate andmetega iga maailma riigi kohta (195+2 tk)
 • liivakell, täring, 5 osutit mängujuhend.

Kust pärinevad andmed ning kuidas neid on tõlgendatud?

 • Maailmajagude jaotuse aluseks on võetud ÜRO regioonide loend. Riikidena on välja toodud ÜRO poolt tunnustatud riigid.
 • Riike tähistavad numbrid mängulaual tulenevad antud riigi kohast pingereas nende rahvaarvu järgi.
 • Suuremad koloniaalvaldused on mängulaua riiginimedega küljel kirjas koos emariigi nimega, mängulaua numbritega küljel on koloniaalvaldused numbriga tähistamata ning sama värvi, mis nende emariik.
 • Riikide nimekujud vastavad Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitustele (seisuga 07. aprill 2019)
 • Ülejäänud andmed pärinevad Maailmapanga andmebaasist: Maailmapank / World Bank DataBank (https://databank.worldbank.org/home.aspx), seisuga 07.oktoober 2019 (CC BY 4.0). Andmed on tõlgitud eesti keelde. SKT puhul USA dollar konverteeritud eurodeks.

Võta ühendust

reCAPTCHA is required.