Lauamäng nimega Geopol on loodud geopoliitiliste teadmiste omandamiseks lõbusal ja seltskondlikul viisil ning lihtsalt mõnusaks ajaviiteks.

Mäng pakub iga riigi kohta järgmisi faktiteadmisi:

 • riigi asukoht
 • riigilipp
 • ISO maatähis
 • riigi ametlik nimetus
 • pealinn
 • rahvaarv (koht maailma pingereas)
 • pindala (koht maailma pingereas)
 • riigikeel
 • SKT – sisemajanduse kogutoodang (koht maailma pingereas)
 • oodatav eluiga sünnihetkel

Mängukomplektis on:

 • kaheküljeline mängulaud (ühel küljel maailma kaart riiginimedega ja teisel nimedeta)
 • mängukaart vastavate andmetega iga maailma riigi kohta (195+2 tk)
 • liivakell, täring, 5 osutit
 • mängujuhend

Kust pärinevad andmed ning kuidas neid on tõlgendatud?

 • Maailmajagude jaotuse aluseks on võetud ÜRO regioonide loend. Riikidena on välja toodud ÜRO poolt tunnustatud riigid.
 • Riike tähistavad numbrid mängulaual tulenevad antud riigi kohast pingereas nende rahvaarvu järgi.
 • Suuremad koloniaalvaldused on mängulaua riiginimedega küljel kirjas koos emariigi nimega, mängulaua numbritega küljel on koloniaalvaldused numbriga tähistamata ning sama värvi, mis nende emariik.
 • Riikide nimekujud vastavad Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitustele (seisuga 07. aprill 2019)
 • Ülejäänud andmed pärinevad Maailmapanga andmebaasist: Maailmapank / World Bank DataBank (https://databank.worldbank.org/home.aspx), seisuga 07.oktoober 2019 (CC BY 4.0). Andmed on tõlgitud eesti keelde. SKT puhul USA dollar konverteeritud eurodeks.