Tehingu tingimused

 • – Veebipoes on kuvatud ühe toote hind koos käibemaksuga.
 • – 2 – 5 tööpäeva jooksul peale makse laekumist toob kullerfirma tellimuse soovitud pakiautomaati.

 

Müügitingimuste kehtivus

Müügitingimused kehtivad Monogramm OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Monogramm OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Müüja veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Käesolevate müügitingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti või kohtu poole. Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Müüja veebilehel.

Hinnad

Kõik www.geopol.ee olevad hinnad on eurodes. Müüjal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui Klient esitas ja tasus tellimuse, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

Makseviisid

www.geopol.ee-s on võimalik tasuda läbi Eesti pangalinkide LHV, Swedbank, SEB, Luminor, Coop Pank, või ülekande arve alusel peale tellimuse kinnitamist. Maksed tehakse eurodes (€).

Müügilepingu jõustumine

Müügileping jõustub hetkest kui tellimuse kogusumma on laekunud Monogramm OÜ arveldusarvele.

Tooted ja ostu sooritamine

Kuvatavate toodete eeldatav tarneaeg on 2-5 tööpäeva pärast makse laekumist Monogramm OÜ pangakontole. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda tegelikust tootest. Teenuse osutaja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamata sellele, e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. www.geopol.ee-s pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Klient valib välja soovitud tooted ning sisestab tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest valitud makseviisiga. Müüja ei vastuta Kliendi poolt andmete ebakorrektsest esitamisest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest. Müük toimub siis, kui Klient on tasunud tellimuse eest pangaülekandega, kasutades e-poes olevat pangalinki või teinud ülekande väljastatud arve alusel.

Kohaletoimetamine

Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Müüja tellimuse ning saadab selle Kliendi poolt valitud Omniva või Smart Posti pakiautomaati hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.Kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve laekumise hetkest. Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Monogramm OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

Tagastamisõigus

Peale tellimuse kättetoimetamist on Kliendil õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult erakliendile. Juriidilisest isikust Klientidele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja rikkumata. Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus ja tema poolt kantud asja kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on sõnaselgelt valinud Monogrammi pakutud kõige odavamast kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. Sellisel juhul ei pea Monogramm Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Müüja kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul, kui kohale toimetatud kaup erines tellitust. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressile info@geopol.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siit: taotluse vorm. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile viivitamata peale taganemisavalduse alusel tagastatud kauba kättesaamist ja kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tagastatud kauba kättesaamist. Klient on kohustatud tagastama kauba avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui tellitud toode on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Pretensioonide esitamise kord Müüja vastutab tarbijast Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile. Müüja ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Müüja kulul. Müügilepingust põhjendatud taganemise korral hüvitab Müüja Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile info@geopol.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud 5-e päeva jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest. Tarbijale müügi puhul peab Klient teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Klient õiguse nõuda toote asendamist nõuetele vastava tootega või lepingust taganemist. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.    

Monogramm OÜ Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe geopol.ee isikuandmete vastutav töötleja on Monogramm OÜ (registrikood 11260224) asukohaga Pikk 14, Tartu linn, Tartu maakond, e-post info@geopol.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

E-poes kogutakse järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • telefoninumber;
 • e-posti aadress;
 • kauba kohale toimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud müügilepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks. Isiku nimi ja telefoninumber edastatakse transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse radicenter.ee/ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ega Euroopa Liigust väljapoole. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

Säilitamine

Ostuajalugu säilitatakse seitse aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti aadressil info@geopol.ee Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise periood.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@geopol.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).